Reklam
  • Reklam

TÜRKELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih: 05.12.2018

T.C.

TÜRKELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sinop ili, Türkeli ilçesi, Taşgüney Köyü, Aşağıköy Mevkii, 101 Ada Parsel, 7.655,81 m2 yüzölçümlü, tarla; Arazi %10-20 meyilli ve engebeli bir yapıdadır. Makineli tarıma müsaittir. Arazi kumlı-tınlı vasfında olup, su tutma kapasitesi düşük, geçirgenliği ve havalanması iyi derecede bir yapıdadır. Toplam taşınmaz büyüklüğü 7655,81 m2 olup, taşınmaz tarım arazisi vasfındadır. Arazi üzerinde kültür bitkisi olarak 150 ocak fındık, 15 adet zeytin, 3 adet kestane, 25 adet ceviz ağaçları bulunmaktadır. Zeminde kısa çayır otları mevcuttur.

Adresi: Sinop ili, Türkeli ilçesi Taşgüney Köyü, Aşağıköy Mevkii

Yüzölçümü: 7.655,81 m2

Arsa payı: Tam

İmar Durumu: Tapu kaydındaki gibidir

Kıymeti: 59.159,12 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Türkeli Sulh Hukuk Mahkemesi (Satış Memurluğu) müzekkeresi ile satışına gidilmiştir

1.Satış günü: 09.01.2019 günü 14:00-14:10 arası

2.satış günü: 06.02.2019 günü 14:00-14:10 arası

Satış yeri: Türkeli Adliyesi Otoparkı

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sinop ili, Türkeli İlçesi, Taşgüney Köyü, Erikyanı Mevkii, 145 Ada, 32 Parsel, 1.283,76 m2 yüzölçümlü, tarla; Arazi %10-20 meyilli ve engebeli bir yapıdadır. Makineli tarıma müsaittir. Arazi kumlu-tınlı vasfında olup, su tutma kapasitesi düşük, geçirgenliği ve havalanması iyi derecede bir yapıdadır.

Toplam taşınmaz büyüklüğü 1283,76 m2 olup taşınmaz tarım arazisi vasfındadır. Arazi üzerinde kültür bitkisi bulunmamaktadır.

Zemindekısa çayır otları, dikensi bitkiler ve kendiliğinden yetişme 5-25 yaşları arasında gürgen, çam v.b orman ağaçları bulunmaktadır.

Adresi: Sınop ili, Türkelı İlçesi, Taşgüney köyü, Erikyanı Mevkii

Yüzölçümü:1.283,76m2

Arsapayı:Tam

İmardurumu:Tapu kaydındaki gibidir.

Kıymetı:5.417.47TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler:Türkeli Sulh Hukuk Mahkemesi*Satış Memurluğu*müzekkeresi ile satışınagidilmiştir.

1.Satış Günü:10.01.2019 günü 14:00-14:10 arası

2.Satış Günü:07.02.2019 günü 14:00-14:10arası

Satış Yeri:Türkeli Adliyesi Otoparkı

 

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde, elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10 günü) geçmemek üzere süre verilebilir.

Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır.)

Gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli  arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmehacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze  başvurmaları ilan olunur. 20.11.2018