Türkeli’ye ikaz ve alarm sistemi kurulacak

Türkeli'ye ikaz ve alarm sistemi kurulacak

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ASELSAN ile yapılan sözleşme kapsamında Aralık 2021 tarihi itibariyle Sinop ve ilçelerine ikaz ve alarm sistemi kurulacağını açıkladı.

09 Haziran 2021 - 16:10 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 - 00:35

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun başkanlığında AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu'nun katılımıyla Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda "Haber Alma ve Yayma İkaz Alarm (Siren) Sistemleri" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kırklareli, Iğdır ve Sinop illerine ASELSAN tarafından ikaz alarm sistemi kurulumunun gerçekleştirileceği açıklandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu toplantıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun 24`üncü maddesinin kendisine verdiği can ve mal kaybını en aza indirme amacı doğrultusunda; düşman hava saldırıları ile radyoaktif serpinti tehlikesine karşı ülke çapında “Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi”ni kurma görevi nedeniyle bir çalışma başlattığını belirtti.

ZONGULDAK, KİLİS, GAZİANTEP VE HATAY’DA KURULDU

Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan bahseden Karaömeroğlu, “Öncelikle Haber Alma ve Yayma Sistemi günümüz teknolojisi kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Daha sonra Zonguldak`tan başlayarak Kilis, Gaziantep ve Hatay ile devam eden ikaz ve alarm (siren) sistemi kurulumu projeleri günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi doğrultusunda hazırlanmıştır. 60 küsur yıl öncesine dayanan söz konusu mevzuatın çok eski olması ve o zamanın teknolojisine göre kurulmuş, kullanılamaz durumda olan ve yetersiz kalan sistemler yerine günümüz teknolojisine uygun yeni sistemler kurulmaya başlanmıştır” diye konuştu.

SİNOP, KIRKLARELİ VE IĞDIR’A KURULACAK

Kurulacak diğer iller hakkında bilgi veren Karaömeroğlu “Nitekim bu kapsamdaki ilk ikaz ve alarm (siren) sistemi 2015 yılında Zonguldak'ta kurulmuştur. Hazırlanan “İkaz ve Alarm Sistemi Yaygınlaştırma Projesi" ile de diğer illerimize kurulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 1. Faz kapsamında Gaziantep, Kilis ve Hatay illerine kurulum işi için 2020 yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2. Faz olarak Kırklareli, Iğdır ve Sinop illeri için de ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2021 itibariyle bu illerin siren sistemi kurulmuş olacaktır” şeklinde konuştu.

KASIM'DA TESTLER YAPILACAK

Sinop’ta kurulacak sistem için tarih veren ve sonrasında testlerin yapılacağını belirten Vali Erol Karaömeroğlu, “YKM'nin herhangi bir nedenle devre dışı kalması halinde bütün görevleri TKM tarafından yerine getirilir. Sinop ili siren sistemi geçici kabul muayeneleri için saha testleri 01-20 Kasım 2021 tarihleri arasında geçici kabul muayeneleri ise birkaç ay içinde gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında yapılacak testlerde siren sistemi birkaç defa maksimum ses seviyesinde toplu olarak çaldırılacaktır. Ancak testlerin büyük bir bölümü düşük ses seviyesinde yapılacaktır. Kabul muayeneleri sırasında, halkın ikaz ve alarm seslerini tanıması için bu testler bir fırsata dönüştürülmelidir. Bu nedenle yapılacak duyurularda ve ilanlarda siren seslerinin ne anlama geldiği ve bu sesleri duyunca neler yapılması gerektiği anlatılarak doğal ortamda gerçek bir sivil savunma eğitimi verilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

SİNOP VE İLÇELERİNE KURULUM YAPILACAK

Toplantıda yaptığı konuşmada "Haber Alma ve Yayma İkaz Alarm (Siren) Sistemleri" konusunda teknik bilgiler veren AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 2020 yılında Suriye sınırındaki Gaziantep, Hatay ve Kilis illerimizde siren sistemleri kurularak işletmeye alındığını İkinci olarak Sinop, Kırklareli ve Iğdır il ve ilçelerine kurulum yapılacağını söyledi.

TAMP İLE İYİ ORGANİZE EDİLMİŞ BİR MEKANİZMA OLUŞTURULDU

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ulusal ve yerel düzeyde yetki, sorumluluk ve koordinasyon yapısı iyi organize edilmiş bir afet müdahale mekanizması oluşturulduğunu belirterek: "Başkanlığımız ve ASELSAN işbirliği ile hazırlanan, Haber Alma ve Yayma İkaz Alarm (Siren) Sistemleri bilgilendirme programına hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kurumum Ülkemiz; tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği, başta deprem olmak üzere çeşitli afetlerden çok fazla etkilenmekte ve stratejik bir coğrafyada bulunması nedeniyle de yüksek derecede riskler taşımaktadır. Dünyada yaşanan insani krizler ile ülkemizde meydana gelen afet ve acil durumların tehlike ve risklerin belirlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere etkin müdahale edilmesi, afet sonrası iyileştirme çalışmalarının ivedilikle yapılabilmesi, faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla 2009 yılında (AFAD) Başkanlığımız kurulmuştur. Başkanlığımızın kuruluşuyla birlikte ülkemizde uygulanan kriz yönetimi anlayışından, bölgemizde ve dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak risk yönetimi anlayışı olan 'Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemine' geçilmiştir. Afet Yönetim Sistemimizin müdahale aşamalarını Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) üzerine inşa edilmiştir. 
TAMP ile Ülkemiz, Afet ve Acil durumlara müdahalede hazırlıklı, eşgüdümü sağlam, daha hızlı ve daha etkin hale getirilmiştir. Bugün, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ulusal ve yerel düzeyde yetki, sorumluluk ve koordinasyon yapısı iyi organize edilmiş bir afet müdahale mekanizması oluşturulmuştur" dedi.

İRAP ÇALIŞMALARI 7 İLDE TAMAMLANDI, YIL SONUNA KADAR TÜM İLLERDE TAMAMLANACAK

Türkiye’nin tüm afetlerini temsil edebilecek nitelikte 81 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarına 2020 yılında başladığını, 7 ilde tamamlandığını ve bu yılsonuna kadar da tüm illerde tamamlanacağını kaydeden Palakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İllerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir yol haritasıdır. Herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plandır. İller birbirlerinden farklı dinamiklere ve afet risklerine sahip olduklarından yerel kendisine ait öncelikli tehlikeleri, riskleri ve risk azaltma eylemlerini o ildeki tüm paydaşlarla ortaya koyacak ve en kısa sürede uygulamaya geçecektir.

BU YIL AFET EĞİTİM YILI OLDU

Bu coğrafyada yaşamanın zorlukları ve sorumlulukları vardır. Bize düşen Afet ve Acil durumlara karşı bireysel, kurumsal ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmektir. AFAD olarak bu kapsamda, halkımızı afetlere hazırlamak ve afet bilinci kazandırmak için 2013 yılında 'Afete Hazır Türkiye' temasıyla başlattığımız çalışmayı, 2019 yılında 'Afetlere Hazırlık Yılı' temasıyla devam ettirdik. 2021 yılını 'Afetlere Karşı Hep Birlikte' teması ile 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Toplumumuzun her kesimine ulaşmak için adeta bir seferberlik başlattık. 

5 AYDA 20 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Yılsonuna kadar 51 Milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yüz yüze ve online olarak 20 Milyon vatandaşımıza eğitim verdik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetleri gerektiren hallerde özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin afet sonrası çalışmalara gönüllü olarak katılımlarının sağlanması amacıyla AFAD gönüllülük uygulamasını başlattık. Kısa sürede AFAD Gönüllüsü olan yaklaşık 307.000 kişiye yönelik eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.

Başkanlığımızın diğer bir faaliyet alanı olan insani yardım konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın her neresinde olursa olsun insani yardıma muhtaç olan mazlum ve mağdurlara dil, din, renk ayrımı yapmadan, elimizi uzattık, kapımızı ve gönlümüzü açtık. Ülkemiz Dünyada yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile Küresel İnsani Yardım Raporuna göre en çok yardım yapan, en cömert ülke konumuna ulaşmıştır. 

AFAD Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi, özel tesis, kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi, halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eden sivil savunma konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

'HABER ALMA VE YAYMA, İKAZ ALARM' SİVİL SAVUNMANIN EN ÖNEMLİ KONUSU

Sivil Savunma kavramının en önemli konularından birisi hiç şüphesiz 'Haber Alma ve Yayma, İkaz Alarm' konusudur. Dünyada gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte kimyasal savaş ajanlarının yapısal özellikleri, bilim ve kimya alanındaki gelişmelerle birlikte bu tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda Ülkemizde 'Haber Alma ve Yayma, İkaz Alarm' Politikasının belirlenmesi, uygulamaya konulmasıyla olası can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi önem arz etmektedir.

Gerek afetsellik açısından gerekse jeopolitik konumu itibariyle ülkemizde bu sistemlerin devamlı çalışır halde tutulması son derece önemlidir. Günümüz teknolojisine uygun bir şekilde oluşturulan ve ilk prototip sistemi Zonguldak ilimizde 2014 yılında kurulmuştur. Bu sistemin milli imkanlarla üretilmesi şartıyla ASELSAN ile protokol imzalanmıştır. Bu sistemlerin kurulumunda ki önceliğimiz şehirlerimizin stratejik konumu ve kritik tesisler dikkate alınarak yıllara sari olarak ülke çapında yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.
2020 yılında Suriye sınırındaki Gaziantep, Hatay ve Kilis illerimizde siren sistemleri kurularak işletmeye alınmıştır. İkinci olarak Kırklareli, Iğdır ve Sinop il ve ilçelerimize kurulum yapılacaktır. Sinop’ta kurulacak sistemle ilgili Kurumlarınızda yapılacak çalışmalarda, AFAD ve ASELSAN ekiplerine gerekli kolaylığın sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vereceğiniz destek için kurumlarımızın kıymetli yöneticilerine ve tüm personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Başkanlığımız ve ASELSAN teknik ekipleri bu konuda sizlere daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacaklar. Sözlerime son verirken; Başkanlığımız Sivil Savunma Dairesi Başkanlığınca yürütülen Projede emeği geçen, Daire başkanımıza ve mesai arkadaşlarımıza, ASELSAN’ın kıymetli yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Bilgilendirme toplantımıza ev sahipliği yapan başta sayın valimize, il Müdürümüze ve personellerimize, kurumlarımızın kıymetli yöneticilerine, katılım ve katkılarınız için siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum"

Toplantıya Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, AFAD yetkilileri ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

Kaynak: Vitrin Haber
Bu haber 1258 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • Sosyal demokrat
  3 ay önce
  Bu habere biraz huylandım, madem çok önemli birşeydi yıllardır neden yapılmamış. Demekki gelecek yıllar sıkıntılı olacak. Savaş analistler bunu çok iyi bilir.
 • Sakorphe
  3 ay önce
  Çözmüşsün büyük oyunu yine (!)
 • Sana ne
  3 ay önce
  Işte bu iyi haber yillardin aklımla düşünüyordum lazım diye
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ayancık Doğanlı'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Ayancık Doğanlı'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Düğün yolunda feci kaza: Ayancıklı damadın anne ve babası hayatını kaybetti
Düğün yolunda feci kaza: Ayancıklı damadın anne ve babası...